JVTP nabízí účastníkům soutěže Jihoczech bezplatné workshopy a semináře!

14. března 2019
 
gfnj

Stejně jako loňský rok jsou i letos pro naše soutěžící organizovány zajímavé semináře díky kterým se mohou dozvědět, jak ze svého nápadu nastartovat úspěšné podnikání.

Letošní semináře se týkají témat přínosných pro podnikání:

Zahájení podnikání

Jak sestavit business plán

Zakladatelský rozpočet 

Účetnictví a daně v podnikání

Ochrana duševního vlastnictví

Jak na marketing

Firemní IT

Financování začínajících podnikatelů - Využití dotačních zdrojů, alternativní zdroje financování – Crowd -funding

Oproti loňskému ročníku je během seminářů více prostoru tvorbě samotných business plánům a setkáváním se  nad nimi s cílem  individuálního poradenství, výměny zkušeností mezi soutěžícími, navazování spolupráce.

Nové benefity pro soutěžící:

Poradenství s přípravou crowdfundingové kampaně pro 3 vhodné soutěžící    poskytnuté předním českým odborníkem Davidem Friedlem.

Dalším benefitem letošní soutěže je i využití VR! Soutěžící budou mítjedinečnou možnost zdarma vyzkoušet nácvik prezentačních dovedností pomocí virtuální reality!  Firma Holistic Management totiž jako jediná v České republice takto využívá program Virtual Orator. Jedná se o trénování prezentačních dovedností ve virtuální realitě, kdy lze nastavit místo, počet posluchačů, složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, vnější vlivy prostředí a předem připravené otázky, které celou zkušenost výrazně personalizují.