Seminář OCHRANA FIREMNÍCH ÚDAJŮ

28. dubna 2017
 

Nové evropské nařízení č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob bude mít dalekosáhlé dopady na firmy všech velikostí ve všech sektorech a bude znamenat revoluci v práci s osobními údaji. Půjde o „nové BOZP“ pro bezpečnost a ochranu osobních údajů.

Správcům a zpracovatelům údajů přibydou nové povinnosti, naopak nositelé údajů získají některá nová práva a některé způsoby práce s osobními údaji budou podstatně zkomplikovány nebo přímo zakázány. Reforma bude znamenat podstatné zvýšení administrativní, kapacitní a finanční zátěže a v neposlední řadě obnáší vysoké pokuty v případě porušení nových povinností. Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů nabude účinnosti od května 2018.

Příklady povinností firem v souvislosti s novým nařízením:

  • Revize datové architektury ve firmách
  • Určení tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Metodiky pro práci s osobními údaji ve firmách
  • Hodnocení dopadů veškerých firemních operací na oblast osobních údajů

Pozvánka + přihláška