KYBERNETICKA REVOLUCE aneb Průmysl 4.0 v PRAXI

 
30. března 2017, 09:00JVTP, Lipová 9, České Budějovice
 

Digitální revoluce přináší příležitost pro firmy a nové obchodní modely. Přijďte se podívat, co může přinést vám.

Dozvíte se zajímavé informace o tom, co je Průmysl 4.0. Ukážeme vám, jak při aplikaci moderních principů a postupů může firma významně ušetřit na svých nákladech.

Jednotliví řečníci vám vysvětlí, jaké jsou klady, ale i možná úskalí nahrazování lidského faktoru kybernetickými systémy a zavádění automatizace do podnikání, a to jak ve výrobním procesu, tak ve fázích předvýrobních a povýrobních (včetně poskytování služeb a nových obchodních modelů).

Budete si moci prohlédnout revoluční produkty a služby od českých i zahraničních firem s přídomkem „4.0“, které nabízející zajímavá a inovativní řešení.

Dozvíte se, jaké důsledky pro vaši firmu může mít zavedení prvků Průmyslu 4.0 a na jaká rizika se naopak máte připravit do budoucna – ať už z pohledu bezpečnosti, tak z pohledu implementace.

Představíme vám firmy, které mají implementaci principů Průmyslu 4.0 již úspěšně za sebou. Nebudou chybět ani příklady tzv. good practice – zástupci těchto firem se s vámi podělí o své know-how a povypráví vám, jaké překážky museli zdolávat a jak se jim podařilo jednotlivé problémy překonat.

V neposlední řadě získáte zajímavé a cenné kontakty na investory a majitele firem, se kterými můžete navázat další obchodní a strategické  partnerství.

Program

V případě zájmu vyplňte přihlašovací formulář.

Více informací na:

http://www.kybernetickarevoluce.cz