Efektivní komunikace

 
2. října 2017, 09:00 - 15:00České Budějovice, velká zasedací místnost JHK
 

Je zřejmé, že komunikace je mízou každé organizace a dobře zvládnutá komunikace má v obchodních vztazích vysoký podíl na úspěchu jednotlivce i celé firmy. Je to nutnost a požadavek, který na nás klade byznys, nikoliv jen záležitost dobrých mezilidských vztahů. Absolvováním semináře se naučíte vytvářet a zdokonalit svůj osobní i profesionální styl komunikace a umění jej využít při Vaší každodenní práci s lidmi, při prezentaci firmy/podniku, při jednání se zákazníky, spolupracovníky či obchodními partnery, a to formou aktivního a praktického tréninku se zapojením účastníků.

Je zřejmé, že komunikace je mízou každé organizace a dobře zvládnutá komunikace má v obchodních vztazích vysoký podíl na úspěchu jednotlivce i celé firmy. Je to nutnost a požadavek, který na nás klade byznys, nikoliv jen záležitost dobrých mezilidských vztahů. V poslední době se ale stále více ukazuje, že na zvládnutí skutečné profesionální komunikace je potřeba mnohem víc - zvládání vlastních emocí a umění jejich předvídatelnosti u ostatních, což přináší opravdový základ utvořit dobrý a trvalý obchodní vztah. Umění efektivní komunikace může velmi pomoci navýšit nejen obraty a zisky, ale také firemní kulturu, získat a udržet zákazníka a tím úspěch Vaší firmy na trhu.

Cíl semináře:
Absolvováním semináře se naučíte vytvářet a zdokonalit svůj osobní i profesionální styl komunikace a umění jej využít při Vaší každodenní práci s lidmi, při prezentaci firmy/podniku, při jednání se zákazníky, spolupracovníky či obchodními partnery, a to formou aktivního a praktického tréninku se zapojením účastníků.

Přínosy kurzu:
Zvládnete zásady vyšší úrovně komunikace se spolupracovníky.
Osvojíte si různé komunikační styly.
Naučíte se empaticky (efektivně) komunikovat se svými kolegy a zákazníky, účinně se přizpůsobit odborné „zdatnosti" svých „protějšků" a měnit strategii komunikace, a současně efektivně využívat dostupných „komunikačních kanálů".

 

Lektor: PhDr. Jiří Beníšek

http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci/efektivni-komunikace-1312.html