Novinky a změny v mzdovém účetnictví pro rok 2018

 
24. ledna 2018Oblastní kancelář JHK Strakonice, Palackého nám. 106,(budova ČSOB)
 

Obsah semináře

• Změny v zákoníku práce – pracovně právní vztahy, minimální mzda, zaručená mzda, zásady pro její uplatňování, odměňování

• Změny v zákoně o dani z příjmů – stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti - základ pro správný výpočet daňové povinnosti poplatníka, slevy na dani,

• Roční zúčtování daně – kdy můžeme provézt RZD a kdy je zaměstnanec povinen si podat DP, výpočet RZP

• Změny v sociálním a zdravotním pojištění

• Změny ve výpočtu náhrad za DPN

• Změny ve výpočtu srážek ze mzdy – dohody o srážkách, exekuce, výkon rozhodnutí, insolvence

• Změny v cestovních náhradách

• Případně další změny, které se budou týkat mzdové problematiky

 

Cena: Cena pro členy: 700,- (vč.DPH) Cena pro ostatní: 1000,- Kč (vč.DPH)

Přihlásit se můžete na adrese: http://www.jhk.cz/akce/prehled-akci/novinky-a-zmeny-v-mzdovem-ucetnictvi-pro-rok-2018-1474.html