Partneři

 

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj je jediným akcionářem a zakladatelem JVTP, a.s.
www.kraj-jihocesky.cz/

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

www.jcu.cz

 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

www.jaip.cz

 

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze

www.fm.vse.cz

 

Regionální potravinářský klastr - Chutná hezky. Jihočesky

www.repok.cz

 

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

JVTP, a.s. je řádným členem SVTP ČR, z.s.
www.svtp.cz

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

http://www.vstecb.cz/

 

Energeticko-technický inovační klastr, z.s.

JVTP, a.s. má s Energeticko-technickým inovačním klastrem, z.s. uzavřenou dohodu o strategické spolupráci.
www.etikcz.cz

 

Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií


www.jctt.cz