Služby

Podnikatelské vouchery

POZOR!! Výzva 2016 pro podávání žádostí již byla ukončena.

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery“ je jednoduchým dotačním nástrojem s nízkou administrativní náročností a možností rychlé realizace projektů. Byl připraven s cílem podpořit rozvoj malých a středních podniků z Jihočeského kraje, podnítit realizaci inovačních aktivit a současně je stimulovat k uskutečnění kontaktu s výzkumnými organizacemi a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. V obecné rovině by program měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji díky intenzivnějšímu využívání vědeckých poznatků. Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Princip programu je velmi jednoduchý - podnik potřebuje vyřešit specifický problém při zavádění konkrétní inovační aktivity (např. složitou laboratorní analýzu), který vlastními kapacitami nezvládne. Tento problém může vyřešit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm ve výzkumné organizaci. Na podporu této spolupráce je určen podnikatelský voucher pokrývající 75% nákladů služby výzkumné organizace, které by za uvedenou službu musel podnik hradit ze svého.

V rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery byly doposud vyhlášeny tři výzvy s finanční alokací 2 miliony Kč. První výzva byla vyhlášena v roce 2014. Počet žádostí se soustavně zvyšoval a s tím se také zvyšovala požadovaná dotace, která již ve výzvě 2015 přesáhla alokaci programu více než dvojnásobně. Požadovaná dotace projektů, které prošly administrativním i věcným hodnocením, se v posledních dvou výzvách ustálila na 3,7mil. Kč. Vzhledem k převisu poptávky schválených žádostí nad celkovou alokací programu bylo ve všech výzvách nutné přistoupit k veřejnému losování za účasti notáře. Více informací se můžete dovědět na webu www.inovoucher.cz, který slouží i pro podávání žádostí, nebo zašlete svůj dotaz na email info@jvtp.cz.
 

Přehled výzev programu Jihočeské podnikatelské vouchery

  Výzva 2014 Výzva 2015 Výzva 2016
Vyhlášení výzvy 15. 9. 2014 4. 5. 2015 7. 6. 2016
Přijato žádostí 30 36 41
Požadovaná dotace 3 070 018 Kč 4 067 668 Kč 5 016 512 Kč
Alokace prostředků včetně administrace 2 mil. Kč 2 mil. Kč 2 mil. Kč
Zamítnuté žádosti 3 4 11
Požadovaná dotace schválených projektů 2 895 355 Kč 3 737 893 Kč 3 730 262 Kč
Vylosovaných žádostí 16 16 16
Výše přidělené dotace 1 839 030 Kč 1 857 129 Kč 1 879 757 Kč

Přejít na stránky „Jihočeské podnikatelské vouchery“

Příkladem zajímavého nápadu, který obdržel jihočeský podnikatelský voucher ve výzvě 2014 ve výši téměř 90 tis. Kč, je vytvoření ovládacího softwaru pro optimalizaci provozu malých vodních elektráren. Projekt realizovala firma Hydroservis Union pro, s.r.o. spolu s Technickou univerzitou v Liberci.

Firma Hydroservis Union pro vyvinula zcela novou metodu řízení otáček vodních motorů pomocí čtyřkvadrantního frekvenčního měniče, kterou si nechala patentovat…. Celý článek

mobilní zařízení pro optimalizaci otáček turbindotykový ovládací panelpropojení elektrárny a mobilní jednotky

Další zajímavý projekt, který byl podpořen ve výzvě 2015 programu Jihočeských podnikatelských voucherů, je vývoj nové lékové formy pro firmu Retorta s.r.o. ve spolupráci s Entomologickým ústavem Biologického centra Akademie věd ČR. Finanční podpora ve výši 90 000 Kč byla použita při vývoji nové lékové formy generického přípravku na léčbu mnohočetného myelomu…. Celý článek

Ve výzvě programu pro rok 2015 byl realizován také projekt firmy SAKUTUS CZ a.s., která mimo jiné vyrábí topné panely pro sálavé vytápění. Cílem projektu bylo nalezení nejvhodnější kombinace materiálů pro výrobu a povrchovou úpravu vlastního topného elementu za účelem zvýšení účinnosti sálání infrapanelů, prodloužení jeho životnosti a snížení výrobních nákladů…. Celý článek