Naše projekty - Smart region Jižní Čechy

V realizaci:

Ukončené:

Smart region Jižní Čechy

Koncept Smart Region vychází z myšlenky Smart City (česky „chytré město“), jehož průkopníkem je v rámci Jihočeského kraje ale i celé České republiky město Písek. Cílem konceptu chytrého města je navrhovat taková řešení, která zlepší život obyvatel měst a zefektivní hospodaření s veřejnými prostředky.

Příkladem může být vodovodní síť vybavena senzory pro lepší přehled o množství a kvalitě vody. Města tak mohou rychleji předejít škodám v případě úniků vody nebo její kontaminace. Pomocí zavádění moderních technologických opatření, lze dosahovat efektivnějšího provozu například u veřejného osvětlení, které může reagovat na okolní světelnost nebo snímat pohyb, a osvětlovat pouze ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba.

Stručný popis projektu

Za účelem rozpracování myšlenky Smart Region byla založena komise Smart region Jižní Čechy, která je poradním orgánem Jihočeského kraje. Snaží se o vytvoření konsorcia partnerů, které by bylo schopné identifikovat klíčová témata pro rozvoj regionu ve smyslu konceptu SmartCity v podmínkách Jihočeského kraje.

Na základě identifikace témat jsou zformovány pracovní skupiny, které mají hlouběji analyzovat současnou situaci a navrhovat pilotní projekty. V současnosti jsou založeny čtyři pracovní skupiny (Čistá mobilita, Data, Doprava, Energetické úspory) a chystá se založení dalších.

Komise zasedá několikrát do roka v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku. Aktuální složení členů komise je dostupné na webových stránkách Jihočeského kraje.

http://www.smart-region.cz/