Kybernetická revoluce vypukne 30. března v JVTP

17. března 2017
 
kybernet

Slyšeli jste už někdy o pojmech průmysl 4.0, internet věcí, digitalizace, automatizace nebo umělá inteligence? S největší pravděpodobností ano. Tato hesla se objevují v českých médiích čím dál častěji a začínají je skloňovat i někteří čeští politici.

Pojem Průmysl 4.0, nebo-li čtvrtá průmyslová revoluce, byl poprvé použit v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru. Základní myšlenkou je, že v důsledku digitalizace a s ní související automatizace výroby dojde k výrazným změnám jak v průmyslové výrobě, tak i v předvýrobních a povýrobních procesech. Smysl čtvrté průmyslové revoluce nespočívá jen v používání robotů, ale v propojování dílčích výrobních postupů na základě digitalizovaných dat o výrobku a „komunikace“ mezi výrobky a výrobními stroji. To umožní spolupráci několika strojů na individualizovaných produktech při zachování nákladů podobných jako při masové výrobě.

Se změnami v organizaci výroby budou spojeny další navazující jevy na trhu práce a ve společnosti. Budou vznikat nové pracovní pozice, ale zároveň budou zanikat ty, které představují jednodušší opakující se činnosti. Pro zavedení autonomní digitalizované výroby bude nutné zabezpečit provoz takovýchto továren a zajistit bezpečnost osobních údajů.

Komplexní informaci o tématu čtvrté průmyslové revoluce se snaží podat sdružení CzechInno, které zahájilo sérii regionálních seminářů k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“. V prvním pololetí roku 2017 tak proběhnou ve vybraných regionálních vědeckotechnických parcích v šesti krajských městech semináře s cílem představit, co vlastně Průmysl 4.0 znamená či může znamenat pro běžnou českou firmu, a jak se připravit na využití prvků kybernetiky, robotiky, internetu věcí a dalších technologických novinek v podnikání.

Jeden ze seminářů se uskuteční i v Českých Budějovicích v Jihočeském vědeckotechnickém parku dne 30. března. Zde je program. Další informace naleznete v našem kalendáři. Přijďte se podívat na jednu z nejzajímavějších regionálních akcí!