O společnosti

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu. Aktuální složení představenstva a dozorčí rady společnosti JVTP, a.s.

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

O projektu JVTP

Název projektu:  Rozvoj JVTP Etapa IIA
Číslo projektu: 5.1 PP04/032
loga

Projekt Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) je podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj ze 75 %.
Realizovala ho stejnojmenná společnost, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, který tento projekt spolufinancuje.

Akreditace

Výstupem projektu je novostavba Jihočeského vědeckotechnického parku s užitnou plochou 3097 m2. JVTP je vhodný jak pro malé a střední inovativní firmy řešící otázku prostor pro svůj růst, tak pro absolventy univerzit, kteří mohou v prostorách parku realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak kariéru v optimálních podmínkách.

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. je řádným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP), která JVTP udělila akreditační osvědčení. Splněním požadavků SVTP na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb je garantována určitá úroveň vědeckotechnických parků. Více informací o SVTP ČR a podmínkách akreditace na webu SVTP.  Aktuální interaktivní ekatalog Akreditovaných vědeckotechnických parků ČR k nahlédnutí zde.

Prostředí JVTP je určeno pro:

  • vědecké týmy s aplikačně vývojovým technickým řešením,
  • podnikatele s vazbou na výzkumné organizace,
  • fungující technologické inovativní firmy,
  • další firmy poskytující podpůrné a servisní služby především pro zasídlené firmy.

JVTP poskytuje prostor pro vaše nápady, v rámci kterého akciová společnost za zvýhodněné ceny nabízí pronájem vybavených laboratoří a kanceláří, přednáškových sálů i pracovišť. Zároveň je možné získat podporu ve formě poradenství v oblastech financování, zakládání firem, transferu technologií, marketingu a podobně.

Perfektní letecké záběry nové budovy JVTP. Doporučuji zapnout zvuk.
Posted by Jihočeský vědeckotechnický park

Fotogalerie

pondělí, 23. listopadu 2015

vystoupeni-housloveho-dua-femme2fatale
hologram-zemekoule
na-ucastniky-slavnostniho-otevreni-jvtp-cekala-i-laserova-past
programem-provazel-moderator-Vladimir-Koren