Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel těchto internetových stránek se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: ​www.jvtp.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách mohou být některé informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých případech se mohou tyto dokumenty zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě. Dále některá starší fota mohou postrádat alternativní textový popis, stejně tak některá vložená videa mohou postrádat titulky a také částečně v souladu je i rozsáhlý on-line formulář (žádost).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13.8.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontaktní údaje na provozovatele internetových stránek: ​info@jvtp.cz

Kontaktní údaje na dodavatele technického řešení: ​info@ftsun.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: ​pristupnost@mvcr.cz