Testovací laboratoř Umělá inteligence (AI)

Umělá inteligence (artificial intelligence, AI) se zabývá tvorbou strojů řešících komplexní úlohy například z oblastí logistiky, robotiky, zpracování přirozeného jazyka, či zpracování velkých objemů dat.

Neuronové sítě v umělé inteligenci jsou volně inspirovány odpovídajícími biologickými strukturami. Oproti nim jsou však značně zjednodušeny z důvodu zrychlení výpočtů, a používají jiné mechanismy učení, než jaké používá mozek. Cílem informatiky totiž není věrně simulovat biologické struktury, ale především řešit praktické problémy. Tvorbou biologicky věrných modelů neuronů a neuronových sítí se zabývají výpočetní neurovědy.

V rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub jsme pro zájemce z odborné i laické veřejnosti otevřeli v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku testovací laboratoř umělé inteligence – AI TESTBED. V této laboratoři bude možné na názorných ukázkách předvádět jednotlivé aplikace využití AI. 

Testovací laboratoř AI je připravena pro ověření a vyzkoušení možností využití umělé inteligence ve firemní praxi a v rámci činností veřejné správy. V rámci testovací laboratoře je zajišťována také poradenská činnost a zprostředkování konzultací s experty pracujícími v tomto rychle se rozvíjejícím oboru.