Firmy

Podívejte se, které firmy u nás sídlí

Czechitas

Czechitas z. ú. 

Pomáháme holkám, ženám i dětem poznat svět informačních technologií. Učíme je programovat, kódovat i pracovat s daty. Organizujeme workshopy na různých úrovních pokročilosti, zaměřené na konkrétní technologie nebo znalosti, letní tábory, rekvalifikační a večerní kurzy. Inspirujeme a vzděláváme nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT.

www.czechitas.cz mapa


HERBAVITA CZ s.r.o.

HERBAVITA CZ s.r.o.

Společnost HERBAVITA CZ s.r.o. se specializuje na vývoj a distribuci doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, založených na přírodní bázi. Hlavním smyslem je omezení nadměrného užívání antibiotik a dalších léčiv v oblasti chovu hospodářských zvířat – dojný skot, masný skot, chov drůbeže a prasat. Podílí se na vývoji přírodních doplňkových krmiv podporujících přirozenou imunitu zvířat a zvyšujících jejich celkovou odolnost a užitkovost, bez vzniku škodlivých reziduí či rezistence a také se zabývá vývojem  inovativního SW pro monitoring zdravotního stavu zvířat na farmě a pro optimalizaci složení krmné dávky.

www.herbavita.cz mapa


LARX

LARX

Firma LARX s.r.o. byla založena za účelem vývoje prostředí pro software tzv. chytrých domácností nebo také domácí automatizace (ovládání různých prvků domácnosti přes mobilní telefon). V přímé spolupráci s rakouskou firmou, která vlastní licenci na operační systém LOXONE pro ovládání chytrých domácností a je výrobcem a jediným vlastníkem celé technologie domácí automatizace LOXONE, vyvíjí inovativní aplikaci (upgrade) pro uživatelské rozhraní tohoto systému (ovládání chytré domácnosti přes telefony, tablety, atd.).

www.larx.cz mapa


Fiedler AMS

Fiedler AMS

Firma Fiedler AMS, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro aplikace ve vodohospodářství a pro ochranu životního prostředí. Firma spolupracuje na výzkumu a vývoji nových systémů s vědeckými pracovišti. Monitorovací a měřící systémy vyvíjené firmou Fiedler AMS, s.r.o. patří v České republice mezi zavedené ve svém oboru a díky své modulárnosti mají potenciál se uplatnit i v dalších oborech.

www.fiedler.company mapa


Holistic management

Holistic management

Společnost Holistic management s.r.o. pomáhá firmám k dosahování měřitelného navýšení výkonu při maximálním zapojení a spokojenosti zaměstnanců za využití inovativních metod Celostního managementu (Holistic Management) vycházejícího z principů práce s tzv. živými systémy, Podnětově – kompatibilní Opatření (Incentive-compatible regulation),  firemní DNA, transformačních postupů z NLP apod. Pro záchranu před či po vyhoření výkonově zaměřených osob (manažeři, sportovci) pracujeme s unikátním konceptem propojujícím zdraví a výkonnost Health Tuning®. Nedílnou součástí portfolia společnosti je vzdělávácí část Kompetenční akademie® zaměřující se na  výcviky manažerů, interních lektorů, profesionálních koučů a také na spolupráci v rámci přednášek a publikační činnosti na vybraných univerzitách v ČR.

www.coaching-experts.cz mapa


CZ.NIC

CZ.NIC

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.

labs.nic.cz mapa


i2L Research Europe

i2L Research Europe

i2L Research Europe s.r.o. je pobočkou mezinárodní společnosti i2L Research Ltd s pobočkami v České republice, Velké Británii, Španělsku a USA, zabývající se testováním účinnosti biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Naše pobočka se zaměřuje především na testování insekticidů, repelentů a herbicidů, ale spolu s dalšími pracovišti společnosti dokáže zajistit komplexní služby od monitoringu škůdců přes ekotoxikologické studie a testy účinnosti po registraci  přípravků ve všech státech EU, USA a Kanadě. Rovněž nabízíme in-vitro testy antiparzitárních a desinfekčních přípravků. Jsme držitelem osvědčení GLP a GEP.

i2lresearch.com mapa


Ústav výzkumu globální změny AV ČR - Oddělení ukládání uhlíku v krajině

Ústav výzkumu globální změny AV ČR - Oddělení ukládání uhlíku v krajině

Oddělení se mimo jiné podílí na realizaci projektu Czechglobe, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní komplexní výzkum problematiky globální změny klimatu a souvisejícího společenského rozměru. Výsledky jsou využitelné především ve státní správě v oblasti ochrany životního prostředí, územního plánování a zemědělství. Cenné však také mohou být pro firmy podnikající v lesnictví a zemědělství, stejně jako ve všech oborech, pro které je důležitá kvalita půdy.

www.czechglobe.cz mapa


NATURA IMUNECO

NATURA IMUNECO

Firma NATURA IMUNECO, s.r.o. je výhradně česká firma, jejíž hlavní činností je výroba produktu Vitestin® a výzkum jeho vlivu na zánětlivá onemocnění zažívacího ústrojí, zejména na Crohnovu chorobu, Ulcerózní kolitidu, ale také na idiopatické onemocněních střev. Firma úzce spolupracuje s pacienty, kterým byly tyto diagnózy stanoveny.

www.vitestin.cz mapa


Genlabs

Genlabs

Genetická laboratoř GENLABS s.r.o. je registrované a akreditované zdravotnické zařízení nabízející v současnosti více než 30 různých genetických testů zejména z oblasti farmakogenomiky, nutrigenomiky, onkogenetiky a hemokoagulace. Laboratoř aktivně spolupracuje s Jihočeskou univerzitou formou pedagogickou, dále vedením bakalářských a diplomových prací, realizací studentských výzkumných projektů a poskytováním bezplatných odborných praxí a stáží v genetické laboratoři. Cílem společnosti GENLABS s.r.o. je nejen poskytování kvalitních služeb využívajících nejnovějších poznatků a metodických přístupů  genetiky a molekulární biologie, ale také rozšíření povědomí široké veřejnosti o významu genetické diagnostiky a jejího přínosu v oblasti preventivní medicíny a racionální farmacie.

www.genlabs.cz mapa


Virtual Lab

Virtual Lab

Firma Virtual Lab s. r. o. je první firmou v České republice využívající pro firemní a manažerské vzdělávání virtuální realitu. Celý projekt Virtual Lab propojující psychologii s nejnovější technologií virtuální reality vychází z konceptu Holistic Management. Firmu tvoří tým odborníků s dlouhodobými praktickými zkušenostmi, kteří dokážou propojit složitá témata firemního a manažerského vzdělávání s nejmodernější technologií virtuální reality.

www.virtual-lab.cz mapa


Mycoprogress, spol. s r.o.

Mycoprogress, spol. s r.o. 

Společnost MycoProgress, spol. s r.o. se zabývá vývojem nových pěstebních biotechnologií optimálních pro produkci jedlých a léčivých hub. Předmětem našeho zájmu jsou druhy hub s výraznými zdravotními a chuťovými benefity, u nichž nejsou v současnosti v ČR vypracovány dostupné pěstební technologie vhodné pro produkci dostatečného množství kvalitních produktů. Prioritně se zabýváme medicinální houbou druhu Cordyceps militaris (housenice červená).  Společnost řeší technologii komplexně, a to postupně v těchto krocích: izolace kmenů hub, optimalizace pěstebních podmínek pro produkci sadby i plodnic, testování kvality, vývoj prototypů pěstebních zařízení a nových typů houbových výrobků především pro potravinářství i krmivářství. Cílem je vypracovat špičkové technologie od pěstování po výrobu produktů se zřetelem na obsah léčivých bioaktivních látek, ekonomiku, bezodpadovou produkci a využití tuzemských surovin, včetně poradenství. 

mapa


SHIELD SYSTÉM s. r. o.

SHIELD SYSTÉM s. r. o.

Společnost Shield System s.r.o. byla založená v roce 2017 za účelem výzkumu a vývoje elektronických zařízení, systémů pro průmyslové aplikace a energetiku. Další nápad nás zavedl k vývoji komunikačních, pozičních systémů a výrobu elektroniky z vlastního vývoje. Nezapomínáme i na naše nejmenší budoucí vývojáře a proto se zabýváme vývojem aplikačního prostředí pro předškoláky.


DOMINANT GENETIKA s.r.o.

DOMINANT GENETIKA s.r.o.

Společnost Dominant genetika s.r.o. realizuje aplikovaný výzkum v oblasti molekulární biologie, genomické selekci a monitoringu zdravotního stavu chovů drůbeže v našich šlechtitelských programech, což umožní zrychlit i zefektivnit proces šlechtění. Cílem je zachovat a zvýšit kvalitu našich produktů v originálním šlechtitelském programu, který je na tuzemském i světovém trhu známý již přes 30 let. Výstupem jsou neustále se obnovující a zušlechťované linie a sub linie slepic nosného typu s obchodním názvem DOMINANT (zhruba 40 linií) chráněných nejen v EU, registrovanou OZ a zařazených v ČR do Národního programu ochrany a uchování genetických zdrojů pro zemědělství.


Bluematic

ADVENTURER SOLUTIONS s.r.o.

V Adventurer Solutions s.r.o. se zaměřujeme na vývoj mobilní aplikace Adventurer, která slouží uživatelům jako jedinečný pomocník při plánování outdoorových aktivit a orientaci na trase. Zážitky jsou v životě mnohem více než věci, které vlastníme a proto chceme lidem přinášet momenty, na které budou vzpomínat do konce života.

www.adventurerapp.com