Testovací laboratoř Virtuální a rozšířená realita (VR + AR)

Virtuální realita (virtual reality, VR) je technologie umožňující uživateli ocitnout se v simulovaném prostředí, ideálně doprovázené jeho interakcí s ním.

Rozšířená realita (augmented reality, AR) je označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jde tedy o zobrazení reality a následné přidání digitálních prvků.

Technologie virtuální a rozšířené reality vytvářejí iluzi skutečného světa a jsou možností, díky které lze efektivně navodit kontrolovaný prožitek v tam, kde reálný prožitek nelze dosáhnout (z časových, finančních a dalších důvodů) nebo u lidí, pro které je práce s prožíváním určitých vjemů v reálném světě obtížná (obavy, strachy, existující omezení). Virtuální a rozšířená realita je tak efektivním a účinným pomocníkem při tréninku, výcviku, vzdělávání, při koordinaci práce týmů nebo pro osobnostní rozvoj jednotlivců.

Testovací laboratoř VR + AR TESTBED je připravena předvádět možnosti této technologie na praktických příkladech. Návštěvníci uvidí a mají možnost si vyzkoušet mnoho ukázek. Při předvádění VR+AR je možné rovnou konzultovat s experty konkrétní možnosti využití, pro každého jednotlivého návštěvníka individuálně.

Testovací laboratoř VR + AR TESTBED je připravena pro ověření a vyzkoušení možností využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a v oblasti vzdělávání.