Partneři

Jihočeský kraj

Činnost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

www.kraj-jihocesky.cz


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

www.jcu.cz


Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

www.jaip.cz


Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze

www.fm.vse.cz


Regionální potravinářský klastr

www.repok.cz


Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

JVTP, a.s. je řádným členem SVTP ČR, z.s.

www.svtp.cz


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

www.vstecb.cz


Energeticko-technický inovační klastr, z.s.

JVTP, a.s. má s Energeticko-technickým inovačním klastrem, z.s. uzavřenou dohodu.

www.etikcz.cz


Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií

www.jctt.cz


Eurocentrum České Budějovice

Eurocentrum nabízí semináře o dotačních možnostech a aktuálních výzvách.

ceskebudejovice.eurocentra.cz


Technologické centrum Písek s.r.o.

Technologické centrum zaměřené na informační technologie.

tcpisek.cz


E.ON

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působí od roku 1998.

www.eon.cz


Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

AMSP zastřešuje MSP, živnostníky, spolky, cechy a sdružení zastupující profesní zájmy podnikatelů.

www.amsp.cz


MICROSOFT s. r. o. 

Microsoft memorandum o porozumění - společná vize v oblasti vzdělávání a podpoře inovačních projektů a aktivit v Jihočeském kraji.

www.microsoft.com