Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. podpořil prostřednictvím série vlastních programů pro regionální podnikatele tyto podnikatelské myšlenky, nápady a inovace

Jsme moc rádi, že Vás můžeme seznámit s účastníky programů a projektů Jihočeského vědeckotechnického parku.

V rámci programu Podpora Trendů jsme podpořili celkem 44 jihočeských firem.

V období 1/2021 až 5/2025 jsme díky programu Podpora Trendů (PoTr) podpořili téměř 10 miliony korun jihočeské firmy. Pojďte se s námi podívat, které společnosti se svou žádostí o podporu uspěly a získali prostředky na odbornou pomoc při závádění strategických inovací.

Lamivex, Podpora Trendů

Ve společnosti Lamivex jsme podpořili komunikaci strategické inovace v rámci středního managementu firmy.

Maříž, autorská originální keramika, Podpora Trendů

V rámci projektu Podpora trendů jsme společnost Maříž, autorská originální keramika s.r.o. podpořili poradenskou službou pro strategickou inovaci na výrobu keramické hmoty.

Viktor Korbel, Jihoczech 2019, vítěz 2. ročníku soutěže podnikatelských nápadů - pokračování příběhu

Vítězem 2. ročníku soutěže Jihoczech se stal Viktor Korbel s podnikatelským nápadem Zařízení pro provzdušňování vodních ploch (solární čeřič). Viktor Korbel se se svým dalším nápadem, kterým je vynález termicko-fotovoltaického panelu, účastnil také 3. ročníku soutěže Jihoczech a umístil se tentokrát na 2. místě. Příběh termicko-fotovoltaického panelu je příběhem o cestě k energetické nezávislosti.
www.h-union.cz

Reportáž Televize jižní Čechy o programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR. V letošním, již sedmém ročníku byly Jihočeské podnikatelské vouchery rozšířeny o možnost spolupráce s expertními poradci v oblasti inovace obchodních modelů a strategií, oblasti produktových inovací, optimalizace nebo digitalizace firemních procesů a dalších. Jihočeský vědeckotechnický kraj tak ve spolupráci s Jihočeským krajem reagoval na nepříznivou situaci v podnikatelském prostředí způsobenou koronavirovou krizí. Jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň tímto způsobem jihočeským podnikatelům pomoci k obnovení jejich konkurenceschopnosti a zajištění přiměřené míry stability na trhu.
www.inovoucher.cz/vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - KV2 Audio International

Příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 / 2021 byla společnost KV2 Audio International, která spolupracovala s Tomášem Severou, expertním poradcem na inovace firemních strategií, produktové a procesní inovace a digitalizaci. Výsledkem spolupráce je ucelený návrh na úpravu, rozšíření a vzájemné propojení informačních systémů za účelem komplexní digitalizace firemních procesů (oblast plánování a řízení výroby, oblast vztahů se zákazníky).
www.inovoucher.cz/vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - BRIKLIS

Příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 / 2021 byla společnost BRIKLIS, která spolupracovala s Andrejem Bragucou, expertním poradcem na inovace firemních strategií, produktové a procesní inovace a digitalizaci. Výsledkem spolupráce je převod konstrukčních výkresů a 3D modelů briketovacích lisů do virtuální reality, která umožní stroje efektivně prezentovat na dálku, jak demontované, tak složené a plně funkční. Výstupy budou použité pro prodej, servis a marketing těchto produktů.
www.inovoucher.cz/vouchery

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - HERBAVITA CZ

Příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 / 2021 byla společnost HERBAVITA CZ, která spolupracovala se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výsledkem spolupráce je nová metodika zahrnující efektivní a rychlé měření komplexních dat kvality mléka v reálném čase přímo v provozu, která umožní rychle zjistit zdravotní stav mléčné žlázy dojnice a díky tomu přistoupit k cílenému ozdravnému procesu bez užití antibiotik.
www.inovoucher.cz/vouchery

Studenti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podpořeni v rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub

Studenti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zúčastnili Stážového programu pořádaného zaměřeného na Robotickou a procesní automatizaci (RPA). Studenti nahlédli do teorie automatizace procesů prostřednictvím softwarové robotiky a objevili možnosti jednotlivých částí automatizace - procesní analýza a identifikace příležitostí v podnicích, optimalizace procesu a návrh automatizace, vývoj automatizace prostřednictvím RPA nástroje, projektový management a ekonomika RPA projektů. Pilotní ročník stážového programu se uskutečnil v rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub.
www.jvtp.cz/digihub

Milan Dutka, Jihoczech 2020, finalista 3. ročníku soutěže podnikatelských nápadů

Reportáž ze šumavské dílny Milana Dutky, finalisty ročníku 2020 soutěže podnikatelských nápadů Jihoczech, který pod značkou Úcta Dřevu tvoří s úctou ke dřevu, životu, přírodě dřevěná umyvadla.
www.uctadrevu.cz

Viktor Korbel, Jihoczech 2019, vítěz 2. ročníku soutěže podnikatelských nápadů

Vítězem 2. ročníku soutěže Jihoczech se stal Viktor Korbel s podnikatelským nápadem Zařízení pro provzdušňování vodních ploch (solární čeřič).
www.h-union.cz

Leoš Kubíček, Jihoczech 2018, vítěz 1. ročníku soutěže podnikatelských nápadů

Vítězem 1. ročníku soutěže Jihoczech se stal Leoš Kubíček s podnikatelským nápadem Virtual Lab.
www.virtual-lab.cz

Jihočeský Digi Hub - inspirace od regionálních firem

Cílem společné iniciativy regionálních subjektů pod názvem Jihočeský Digi Hub je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firema současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a  podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností. Zakladatelem iniciativy je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., další informace o zapojených subjektech a aktivitách realizovaných v rámci Jihočeského Digi Hubu najdete na www.jvtp.cz/digihub.