Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. podpořil prostřednictvím série vlastních programů pro regionální podnikatele tyto podnikatelské myšlenky, nápady a inovace

Jsme moc rádi, že Vás můžeme seznámit s účastníky programů a projektů Jihočeského vědeckotechnického parku.

Viktor Korbel, Jihoczech 2019, vítěz 2. ročníku soutěže podnikatelských nápadů - pokračování příběhu

Vítězem 2. ročníku soutěže Jihoczech se stal Viktor Korbel s podnikatelským nápadem Zařízení pro provzdušňování vodních ploch (solární čeřič). Viktor Korbel se se svým dalším nápadem, kterým je vynález termicko-fotovoltaického panelu, účastnil také 3. ročníku soutěže Jihoczech a umístil se tentokrát na 2. místě. Příběh termicko-fotovoltaického panelu je příběhem o cestě k energetické nezávislosti.
www.h-union.cz

 

Reportáž Televize jižní Čechy o programu Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR. V letošním, již sedmém ročníku byly Jihočeské podnikatelské vouchery rozšířeny o možnost spolupráce s expertními poradci v oblasti inovace obchodních modelů a strategií, oblasti produktových inovací, optimalizace nebo digitalizace firemních procesů a dalších. Jihočeský vědeckotechnický kraj tak ve spolupráci s Jihočeským krajem reagoval na nepříznivou situaci v podnikatelském prostředí způsobenou koronavirovou krizí. Jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň tímto způsobem jihočeským podnikatelům pomoci k obnovení jejich konkurenceschopnosti a zajištění přiměřené míry stability na trhu.
www.inovoucher.cz/vouchery

 

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - KV2 Audio International

Příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 / 2021 byla společnost KV2 Audio International, která spolupracovala s Tomášem Severou, expertním poradcem na inovace firemních strategií, produktové a procesní inovace a digitalizaci. Výsledkem spolupráce je ucelený návrh na úpravu, rozšíření a vzájemné propojení informačních systémů za účelem komplexní digitalizace firemních procesů (oblast plánování a řízení výroby, oblast vztahů se zákazníky).
www.inovoucher.cz/vouchery

 

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - BRIKLIS

Příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 / 2021 byla společnost BRIKLIS, která spolupracovala s Andrejem Bragucou, expertním poradcem na inovace firemních strategií, produktové a procesní inovace a digitalizaci. Výsledkem spolupráce je převod konstrukčních výkresů a 3D modelů briketovacích lisů do virtuální reality, která umožní stroje efektivně prezentovat na dálku, jak demontované, tak složené a plně funkční. Výstupy budou použité pro prodej, servis a marketing těchto produktů.
www.inovoucher.cz/vouchery

 

Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 / 2021 - HERBAVITA CZ

Příjemcem Jihočeského podnikatelského voucheru 2020 / 2021 byla společnost HERBAVITA CZ, která spolupracovala se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výsledkem spolupráce je nová metodika zahrnující efektivní a rychlé měření komplexních dat kvality mléka v reálném čase přímo v provozu, která umožní rychle zjistit zdravotní stav mléčné žlázy dojnice a díky tomu přistoupit k cílenému ozdravnému procesu bez užití antibiotik.
www.inovoucher.cz/vouchery

 

Studenti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podpořeni v rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub

Studenti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zúčastnili Stážového programu pořádaného zaměřeného na Robotickou a procesní automatizaci (RPA). Studenti nahlédli do teorie automatizace procesů prostřednictvím softwarové robotiky a objevili možnosti jednotlivých částí automatizace - procesní analýza a identifikace příležitostí v podnicích, optimalizace procesu a návrh automatizace, vývoj automatizace prostřednictvím RPA nástroje, projektový management a ekonomika RPA projektů. Pilotní ročník stážového programu se uskutečnil v rámci iniciativy Jihočeský Digi Hub.
www.jvtp.cz/digihub

 

Milan Dutka, Jihoczech 2020, finalista 3. ročníku soutěže podnikatelských nápadů

Reportáž ze šumavské dílny Milana Dutky, finalisty ročníku 2020 soutěže podnikatelských nápadů Jihoczech, který pod značkou Úcta Dřevu tvoří s úctou ke dřevu, životu, přírodě dřevěná umyvadla.
www.uctadrevu.cz

 

Viktor Korbel, Jihoczech 2019, vítěz 2. ročníku soutěže podnikatelských nápadů

Vítězem 2. ročníku soutěže Jihoczech se stal Viktor Korbel s podnikatelským nápadem Zařízení pro provzdušňování vodních ploch (solární čeřič).
www.h-union.cz

 

Leoš Kubíček, Jihoczech 2018, vítěz 1. ročníku soutěže podnikatelských nápadů

Vítězem 1. ročníku soutěže Jihoczech se stal Leoš Kubíček s podnikatelským nápadem Virtual Lab.
www.virtual-lab.cz

 

Jihočeský Digi Hub - inspirace od regionálních firem

Cílem společné iniciativy regionálních subjektů pod názvem Jihočeský Digi Hub je podpora procesů souvisejících s postupnou digitální transformací regionálních firema současně podpora rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému, a  podpora navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností. Zakladatelem iniciativy je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., další informace o zapojených subjektech a aktivitách realizovaných v rámci Jihočeského Digi Hubu najdete na www.jvtp.cz/digihub.