Bývalí nájemníci

Czechitas

Czechitas z. ú. 

Pomáháme holkám, ženám i dětem poznat svět informačních technologií. Učíme je programovat, kódovat i pracovat s daty. Organizujeme workshopy na různých úrovních pokročilosti, zaměřené na konkrétní technologie nebo znalosti, letní tábory, rekvalifikační a večerní kurzy. Inspirujeme a vzděláváme nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT.

www.czechitas.cz mapa


ab3d

re-shine s.r.o.

Společnost re-shine s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V současnosti ve svém portfoliu nabízí nosné konstrukce RPM pro fotovoltaiku vyrobené z recyklovaného plastu, které se hodí na jakýkoliv typ rovných střech. Konstrukce RPM jsou snadno a rychle smontovatelné, variabilní v nastavení různých vzdáleností mezi panely, kompatibilní s většinou na trhu dostupných panelů a v souladu s evropskými normami.


Retorta

Retorta

Firma Retorta s.r.o. se zaměřuje na vývoj nových lékových forem a systémů vhodných pro aplikaci biotechnologicky účinných látek jako rekombinantních proteinů a monoklonálních protilátek, ve vodě nerozpustných účinných látek a fyzikálně nestabilních účinných látek. Impulsem k založení firmy byla více jak 20 letá zkušenost s vývojem farmaceutických přípravků pro zahraniční firmy v USA, EU, Latinské Americe, Číně, Indii a v arabských zemích.


Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

V prostorách JVTP sídlila část katedry zootechnických věd, která se zabývá výzkumnou činností v oborech zootechniky a zemědělských biotechnologií například v rámci projektu „Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce ČR“. Kromě výzkumné činnosti se katedra podílí na výuce studentů Zemědělské fakulty.

www.zf.jcu.cz


VTP Agrien

VTP Agrien

Společnost byla založena za účelem podpory podnikatelských aktivit, zejména v oborech ochrany životního prostředí, zemědělství a biotechnologií.

www.agrien.cz


Jan Vrána

Jan Vrána

Firma provádí zakázkový konstrukční vývoj a výrobu technologických zařízení se zaměřením na biotechnologické aplikace za úzké spolupráce s uživateli těchto zařízení. Díky takovéto spolupráci je technologické zařízení vyrobeno přesně na míru k určené aplikaci a tím i dosaženo příznivých cen výrobků s maximálním dodržením kvality.


B64

VTP Agrien

Firma B64 s.r.o. v JVTP instalovala tzv. chytrý energetický bod. Tato technologie se skládá z centrálního úložiště energie (vanadiová baterie) a sluneční elektrárny umožňující využívat sluneční energii po celý den.

www.b64.cz


Rubinion

Rubinion

Společnost se zabývá vývojem informačních systémů pro aplikace v prostředí SAP. Firma nabízí vysokou kvalitu služeb v oblasti SAP vývoje a konzultací, klade maximální důraz na kvalitu a přesnost implementovaných business procesů do individuálních SAP řešení.

www.rubinion.cz


ProNanoTech

ProNanoTech

Společnost ProNanoTech s.r.o. se zaměřuje na produkci nanovlákenných struktur a jejich derivátů a jejich funkcionalizaci bioaktivními látkami v čistém prostředí. Hlavními oblastmi využití produktů je kosmetický průmysl a zdravotnictví.

www.pronanotech.cz


KAKTUS Software

KAKTUS Software

Hlavní činností firmy KAKTUS Software, spol. s r.o. je vývoj, správa s provoz  informačních systémů na zakázku a vývoj a prodej informačního systému HelpDesk Studio. Tomuto vývoji se společnost věnuje koncepčně od svého založení do současnosti.

www.kswr.cz


e-Šumava.cz

e-Šumava.cz

Společnost e-Šumava.cz s.r.o. ve spolupráci s firmou E.ON provozuje síť půjčoven elektrokol, elektroskútrů, elektromobilů a dobíjecích stanic na Šumavě.

www.e-sumava.cz


HEAT ME

HEAT ME

Společnost HEAT ME se specializuje na inovativní a efektivní technologie pro život, zejména komplexní systémová řešení pro komplexní vybavení budov. Specialisté společnosti neustále sledují inovativní a efektivní pokročilé technologie v Evropě i ve světě. Z nich pak vybírají ty nejvíce perspektivní pro Evropský trh. 

www.heatme.cz


HealthInspect s.r.o.

HealthInspect s.r.o.

Společnost HealthInspect s.r.o. se zabývá vývojem produktů spadajících do oblasti Personal Health System (PHS). Tyto produkty představují novou generaci převratných nástrojů a systémů e-Health přinášejích vyšší kvalitu, individuální péči v místě potřeby a zároveň lepší využití dostupných zdrojů zdravotní péče. PHS se zavádějí do praxe spojením různých komponentů a technologií, jako jsou biomedicínské senzory, implantáty, algoritmy pro zpracovávání signálů a získávání informací, uživatelských rozhraní, mobilních nebo bezdrátových komunikačních prostředků a tím vznikají jedinečná zařízení využívaná pacienty. Tato zařízení se používají společně s telemedicínskými platformami, aby bylo možno poskytovat individualizované zdravotnické služby.

www.healthinspect.cz


Winsite

Winsite

Společnost Winsite a.s. se na IT trhu dlouhodobě pohybuje a mezi jejími zákazníky jsou významné instituce státní i korporátní sféry. Její software pro elektronické platební systémy (iPayment) je součástí řešení po celém světě (např. pro ropné společnosti BP, Shell, Aral). Aktuálěn se zabývá vývojem softwarového řešení iPayment na bázi operačního systému Android.

www.winsite.cz


Flow Battery Solutions s.r.o.

Flow Battery Solutions s.r.o.

Společnost Flow Battery Solutions s.r.o. je exkluzivním zástupcem britského výrobce Vanad Redox průtočných baterií RedT. Společnost těží z detailní znalosti trhu, zkušeností z instalací a servisu průtočných baterií CellCube v ČR i v zahraničí.

www.flowbattery.cz


Dilen

Dilen

Společnost Dilen s.r.o. staví na více než dvacetileté tradici, zabývá se především anti-HLA séry a od roku 1996  připravuje z těchto anti-HLA sér různé typizační plotny. Za tu dobu bylo vyrobeno více než 40 tisíc různých typizačních ploten.


OncoRa

OncoRa

Firma OncoRa s.r.o. se zaměřuje na vývoj vysokoprodukčních mikrobiálních kmenů a nových lékových forem a systémů vhodných pro aplikaci biotechnologicky účinných látek jako rekombinantních proteinů a monoklonálních protilátek, ve vodě nerozpustných účinných látek a fyzikálně nestabilních účinných látek.


CZ.NIC

CZ.NIC

CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.

labs.nic.cz mapa