Virtuální kancelář

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Cílem spolku je vytváření předpokladů pro přípravu a provoz vědeckotechnických parků v ČR. Vědeckotechnické parky se stávají součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů.
JVTP, a.s. je řádným členem SVTP ČR, z.s..

www.svtp.cz


Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Hlavní činností AIP ČR, z.s. je výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh, a to za respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

www.aipcr.cz


Guide Group

Guide Group

Guide Group s.r.o. je firma zabývající se vývojem softwarů pro rozvoj cestovního ruchu. Primárně se Guide Group zaměřuje na oblast průvodcovské činnosti jejichž cílem je usnadnit práci průvodcům a ušetřit čas CKA a kulturním objektům při hledání vhodného pracovního partnera. Rovněž Guide Group poskytuje podporu studentům, kteří hledají praxi v cestovním ruchu a potřebují získat cenné zkušenosti z terénu. Celým konceptem je spojovat mezi sebou jednotlivé segmenty cestovního ruchu a zařídit jejich vzájemnou efektivní komunikaci.

www.guidegroup.cz


Regionální potravinářský klastr

Regionální potravinářský klastr

Posláním a cílem klastrové organizace je vyvíjet podnikatelské a nepodnikatelské aktivity, vývojové a výzkumné činnosti a poskytovat služby ve prospěch celkového rozvoje členů klastrové organizace. Základní vizí je v následujících třech letech aktivizovat stávající členy, případně najít další členy, kteří budou mít zájem spolupracovat v rámci klastrové organizace.

www.repok.cz