Oznámení o vyhlášení výběrového řížení

4. července 2018
 

Pracovní pozice - RIS3 developer strategických projektů pro oblast Kvalitní lidské zdroje v projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji (CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000676)

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení