Bývalí nájemníci

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

V prostorách JVTP sídlila část katedry zootechnických věd, která se zabývá výzkumnou činností v oborech zootechniky a zemědělských biotechnologií například v rámci projektu „Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce ČR“. Kromě výzkumné činnosti se katedra podílí na výuce studentů Zemědělské fakulty.

www.zf.jcu.cz

 
 

VTP Agrien

Společnost byla založena za účelem podpory podnikatelských aktivit, zejména v oborech ochrany životního prostředí, zemědělství a biotechnologií.

www.agrien.cz

 

Jan Vrána

Firma provádí zakázkový konstrukční vývoj a výrobu technologických zařízení se zaměřením na biotechnologické aplikace za úzké spolupráce s uživateli těchto zařízení. Díky takovéto spolupráci je technologické zařízení vyrobeno přesně na míru k určené aplikaci a tím i dosaženo příznivých cen výrobků s maximálním dodržením kvality.