SMART EXPORT HUB

 
19. června 2019Hotel Olympik Artemis, Praha
 

Největší letošní akce Smart Export Fórum nabízí Vaší firmě osobní setkání s významnými exportéry z Latinské Ameriky i zkušenost s nejnovějšími smart technologiemi a službami v oblasti exportu.

SMART EXPORT FORUM 2019

Informační, kontaktní a networkingová akce na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací

 

Praha, Hotel Olympik Artemis

 

19. června 2019

moderuje Daniela Písařovicová, Česká televize

 

 

PROGRAM 

9:30 – 10:00Registrace účastníků

10:00 – 11:00Slavnostní zahájení Smart Export Fóra 2019

 Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu ČR

Zástupci ministerstev průmyslu, hospodářství a konkurenceschopnosti zemí Střední a Východní Evropy

Velvyslanci států Latinské Ameriky v ČR

11:10 – 12:00Strategická podpora Smart Exportu

11:10 – 11:20Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

11:20 – 11:30Česká exportní banka

11:30 – 11:40Agentura CzechTrade

11:40 – 11:50Agentura CzechInvest

11:50 – 12:00Technologická agentura ČR

12:00 – 13:00Networkingový oběd

Organizovaná matchmakingová setkání – Cool B2B Talk

13:00 – 16:00Smart Export semináře

 Příklady dobré praxe z podnikání, vzdělávání a aplikovaného výzkumu v dané technologické oblasti

13:00 – 14:00Umělá inteligenceCloud a sdílené služby

 

14:00 – 15:00Kybernetická bezpečnostLehká robotika

 

15:00 – 16:00High-performance computingAditivní výroba a pokročilé materiály

16:00 – 17:00Organizovaná matchmakingová setkání – Cool B2B Talk

9:00 – 17:00Smart Export Show

Expozice s praktickou ukázkou prezentovaných technologií

18:30 – 22:00Společenský večer Smart Export Fóra 2019

 Umění a chutě Střední Evropy a Latinské Ameriky

Společenský večer s exotickým kulturním programem

 

Více informací a registrace na webu http://czechinno.cz/smart-export-hub

http://czechinno.cz/smart-export-hub