Dodávka 1ks osobního elektromobilu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Datum vyhlášení:                       8.3. 2018
Lhůta pro podání nabídek           23.3. 2018

 

Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek