Rozvoj JVTP Etapa IIA – dodávka kancelářské a výpočetní techniky

Výzva zveřejněna dne 7. 3. 2014

Výzva k VZ Rozvoj JVTP Etapa IIA - dodávka kancelářské a výpočetní techniky

Specifikace předmětu VZ

Kupní Smlouva (24.4.2014)