3. konference rodinných firem - Plánování a řízení v rodinných firmách

pátek, 1. listopadu 2019

czechinvest

Agentura CzechInvest pořádá 3. konferenci rodinných firem - Plánování a řízení v rodinných firmách.

Akce se uskuteční dne 6.11.2019 se od 13:00 v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku, doprovodný dopolední program bude pro zástupce veřejných organizací zahájen v 8.30 hodin.  

Konference rodinných firem má vlastníkům usnadnit orientaci v problematice efektivního řízení a plánování v rodinných firmách, které zajistí jejich kontinuální rozvoj a konkurenceschopnost.

Buďte připraveni a získejte informace, které Vám i Vašim nástupcům pomohou čelit novým výzvám. 

Účast na konferenci je bezplatná.

Registrujte se ZDE nejpozději do 4. listopadu 2019.  Kapacita konference je omezená.

Doprovodný dopolední program - školení pro zástupce veřejných organizací na téma Management změny: 

8:30 – 9:00 Úvodní seznámení a komparace cíle semináře s očekáváním účastníků.

9:00 – 10.00 Nejdůležitější myšlenky ze vzdělávacího programu, který vytvořili společně spoluřešitelé projektu. Efektivní předání vědomostí a pravomocí. Identifikace a výběr vhodného nástupce. Zvyšování povědomí a výzva veřejným orgánům k podpoře nástupnictví.

10.00 – 10.30 Přestávka a diskuse mezi jednotlivými účastníky

10.30 – 11.30 Rodinné podniky v procesu transformace; řízení změn. Porozumění sobě a okolnostem. Vliv způsobu myšlení a emocí na racionální přístup v rámci předání firmy.

11.30 – 12.00 Zvyky a faktor času. Jak ovlivňují zvyky řízení firmy, jak je lze změnit při předání firmy

12.00 – 12.30 Panelová diskuse a zpracování zpětné vazby s návrhy, jak vzdělávání pro další účastníky doplnit.

Program konference: 

12:45 - 13:00    Registrace účastníků 

13:00 - 13:05    Úvodní slovo - Radka Rajnochová, CzechInvest

13:05 - 14:00    Trh práce a jeho úskalí pří řízení a převzetí firmy - Martin Šimon, Manpower

14:00 - 14:20    Model firemního nástupnictví jako výstup projektu Enter -Transfer - Tomáš Kincl, FM VŠE

14:20 - 14:30    Coffee break 

14:30 - 15:00    Dilema rodiny při společném podnikání - Leoš Kubíček, JVTP 

15:00 - 15:25    Příklad dobré praxe rodinného podnikání - Luboš Ferenčík, Zahradnické centrum Ferenčík 

15:25 - 15:45    Problematika rodinných firem z pohledu veřejné správy - Luboš Průcha, Krajský úřad Jihočeského kraje