Aktualizace RIS3 Jihočeského kraje

pondělí, 6. března 2023

Aktualizace RIS3 Jihočeského kraje

RIS3 Strategie Jihočeské kraje je připravena k připomínkování.

První kolo připomínek je do 17.března 2023. Formulář pro náměty a připomínky a podkladové materiály pro aktualizaci jsou k dispozici zde: Aktualizace RIS3 Jihočeského kraje.

RIS3 strategie je koncepční dokument regionu týkající se oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ve své návrhové části zahrnuje 2 základní úrovně:

1) klíčové oblasti změn (průřezová témata pro zlepšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky a jejímu posunu směrem ke znalostní ekonomice),

2) domény chytré specializace (stanovení oblastí/odvětví/oborů, díky kterým může region posilovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím výzkumných, vývojových a inovačních aktivit).

Aktuálně platná verze RIS3 strategie pro období 2021-2027 byla schválena zastupitelstvem Jihočeského kraje v 06/2020. Protože v letech 2021-2022 proběhla v několika fázích aktualizace národní RIS3 strategie a také se objevují stále nové podněty, trendy a výzvy, které je vhodné do regionální strategie promítnout, byla připravena k diskusi a připomínkám aktualizace.

Aktualizaci bude dále na svých jednáních projednávat Komise pro inovace Jihočeského kraje, která je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje.

Další informace k RIS3 strategii najdete na https://www.risjk.cz/