BEZÚROČNÉ FINANCOVÁNÍ PRO PODNIKATELE ZASAŽENÉ INFEKCÍ KORONAVIRU

pondělí, 16. března 2020

image001

Vážení členové Jihočeské hospodářské komory,

v souvislosti s probíhajícími událostmi kolem COVID-19 si Vám dovolujeme zaslat aktuální zprávu týkající se možnosti bezúročného financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru.

Vláda dne 9. 3. 2020 schválila národní program Úvěr COVID. Připravily ho Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Má za cíl usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou.

  • Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců.
  • Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje.
  • S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.
  • Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete na webu Jhk.cz.

Dále připojujeme informaci pro dopravce, kteří působí v Itálii -  POVINNÝ FORMULÁŘ:

https://www.mzv.cz/milano/cz/aktuality/dulezite_upozorneni_pro_ceske_dopravce.html