BLÍŽÍ SE DEN TA ČR 2017

pondělí, 7. srpna 2017

Save_the_date_2017_D

Ve čtvrtek 21. září 2017 proběhne již čtvrtý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR) a již po páté budou oceněny ty nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro české hospodářství tak i naši celou společnost.

Dne TA ČR bude zahájen dopolední konferencí na Fakultě architektury ČVUT v Praze Dejvicích. Letošním mottem konference je Open science : otevřeny výzkum, otevřené inovace, otevřenost světu.

 

Cílem akce je upozornit na 4 hlavní oblasti inovačního ekosystému, který pro svůj hladký rozvoj vyžaduje:

  • nový způsob myšlení
  • nový způsob jednání
  • nový způsob komunikace
  • nový způsob spolupráce

Program konference je koncipován do dvou částí. V první části vystoupí zahraniční odborníci z Evropy, ale i z dalekého Japonska, jako je třeba Makoto Watanabe, ředitel japonské inovační agentury NEDO. Program bude pokračovat panelovou diskusí zaměřenou na využití výsledků výzkumu v inovacích a na celkový přístup k inovacím z výše uvedených čtyř perspektiv.

Celý den opět vyvrcholí galavečerem, na kterém budou předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v nové budově Národního muzea. 

Smyslem udělování Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Originalita řešení.

https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1044-blizi-se-den-ta-cr-2017.html