Česko-rakouská spolupráce pomůže podnikům z obou stran hranice

úterý, 21. února 2017

logo-Interreg2

V hornorakouském Steyeru se 15. února 2017 za účasti všech projektových partnerů uskutečnilo první setkání v rámci přeshraničního projektu Služby inovačnímu procesu v malých a středních podnicích (SIP – SME).

V průběhu dvoudenního meetingu byly detailně diskutovány jednotlivé pracovní balíčky projektu s rozdělením kompetencí a byl vytvořen harmonogram aktivit.

Malé a střední podniky (MSP), jež jsou cílovou skupinou projektu, zpravidla nemají dostatek kapacity pro využívání poznatků výzkumu a vývoje a pro řízení inovačních procesů. V obou projektových regionech (Jihočeský kraj a Horní Rakousko) byly v předchozích projektech identifikovány tzv. inovační impulzy, jejichž potenciál však zůstává ze strany MSP využit jen okrajově. Cílem projektu financovaného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika je vytvoření nástroje, který by byl metodickou podporou pro management inovačních procesů v MSP a který by pomáhal využívat inovační impulzy na obou stranách hranice.

Projektové konsorcium vede Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH, která spolu s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity odpovídá za odbornou přípravu podkladů a za vytvoření nástroje pro podporu inovačních procesů v malých a středních podnicích. Další dva projektoví partneři - Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH – mají na starost pilotní otestování nástroje v praxi, šíření výsledků projektu a komunikaci s MSP.

logalogo sip sme