CzechTrade - setkání s novými řediteli zahraničních kanceláří

středa, 9. října 2019

IMG_20191001_162842

Dne 1. 10. 2019 proběhlo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v prostorách Ekonomické fakulty setkání s novými řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade.

Ti přiblížili aktuální situaci v jednotlivých zahraničních regionech a možnosti potenciálního exportu produkce do těchto teritorií. Jednalo se o země Ázerbájdžánu / Gruzie, Číny, Chile, Indie, Iránu, Jižní Korei a Polska. Po úvodním slovu zástupci hostitelských organizací představili konkrétní aktivity umožňující firmám i veřejným výzkumným organizacím zapojit se do programů Vědy & Vývoje & Inovací.

Agentura CzechTrade představila aktuální nabídku služeb a aktivit, které poskytuje a poté byla možná individuální konzultace s jednotlivými řediteli zahraničních kanceláří a zástupci hostitelských organizací. Zájem ze strany CzechTrady resp. jednotlivých států převládá v oborech zejména potraviny, stavebnictví, letectví, smart technologie, sklo, zdravotní péče, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí, green buildings, vodohospodářství, elektromobilita, hromadná doprava (silniční i kolejová – včetně zabezpečovací techniky), strojírenství a energetika, těžba (ropa, plyn, ale i nerosty a uhlí), nanotechnologie, lázeňství, obranný a bezpečnostní průmysl, obnovitelné zdroje. Konkrétně pro naši univerzitu vidíme těžiště v oborech zemědělství, ochrana vody, rybníkářství, kosmetický průmysl a péče o seniory.

Pro více informací: https://www.jctt.cz/cz/vsechny-novinky/item/995-czechtrade-setkani-s-novymi-crediteli-zahranicnich-kancelari.