DATABÁZE INFORMACÍ O VÝZKUMNÝCH SYSTÉMECH V ZAHRANIČNÍCH ZEMÍCH

pondělí, 22. května 2017

Technologické centrum AV ČR zveřejnilo interaktivní aplikaci, s jejímž využitím je možné získat informace o struktuře a řízení výzkumného systému , výzkumných organizacích, zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce a další údaje ve dvaceti zahraničních zemích.

V databázi jsou uvedeny i základní indikátory a navrženy oblasti perspektivní pro bilaterální výzkumnou spolupráci. Internetová aplikace a databáze je dostupná na adrese http://rdsyst.tc.cas.cz/. Otázce, jak zlepšit zapojení výzkumných organizací do mezinárodního výzkumu, je současně věnován i nový POLICY brief.

Soubory: 

http://www.tc.cz/cs/storage/60508f6b081e37d81563a00fa54fc58b504652a0?uid=60508f6b081e37d81563a00fa54fc58b504652a0