Diskutovali jsme o datech

středa, 26. dubna 2023

Diskutovali jsme o datech

Ve spolupráci s předními odborníky z oblasti datové analýzy jsme uspořádali panelovou diskuzi na téma zpracování a využití dat. Byla to skvělá příležitost pro všechny, kdo se zajímají o tuto problematiku.

Akce The Data Edge se konala v prostorách JVTP a účastníci si mohli vyslechnout řadu praktických zkušeností od vynikajících řečníků, kteří jsou v této oblasti velmi úspěšní. Diskutovali jsme o nejnovějších trendech a technologiích v oblasti datové analýzy, představili jsme zajímavé projekty a příklady využití dat pro řešení různých problémů.

Panelová diskuze byla rozdělena do dvou bloků. V prvním vystoupili zástupci firem a poradenských společností. Bylo zajímavé zjistit, jak odlišným způsobem každý subjekt k práci s daty přistupuje. Druhý blok pak patřil akademické diskuzi, do které se zapojili zástupci jihočeských vysokých škol.

"S potěšením kvituji akci, kde je možné sdílet zkušenosti z našeho oboru, vyslechnout si názory jiných firem. Skvělé je, že i akademická obec má zájem na aktivním zapojení studentů do nejrůznějších projektů a existuje více možností, jak využít jejich potenciál a zároveň je tak připravovat pro praktické uplatnění v zaměstnání. Naše firma působí v oblasti vývoje a dodávek informačních technologií již 25 let a využití dat je pro nás klíčovou záležitostí", dodala paní Lenka Křížová ze společnosti DataPartner s.r.o.

Rádi bychom tímto poděkovali všem řečníkům a účastníkům, kteří se zúčastnili a pomohli nám tuto akci uspořádat. Těšíme se na další spolupráci a na to, že vám přineseme ještě více zajímavých a užitečných akcí nejen z oblasti datové analýzy a její využití v praxi.

The Data Edge

pondělí, 24. dubna 2023

The Data Edge
The Data Edge
The Data Edge
The Data Edge