Dotace na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

středa, 1. března 2017

Dotace na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

19. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je otevřena

Cílem je podpořit získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace mezinárodních projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky projektů mají vést k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Žádosti jsou přijímány prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce http://www.ira-sme.net/. Výzva je určena pro projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Belgie, Německo, Rakousko, Česká republika, Rusko, Francie (Hauts-de France). 

Financování projektu s českými účastníky je podmíněno podáním projektu do Výzvy III programu Aplikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

19. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je otevřena do 29. března 2017.

http://www.bic.cz/novinky/dotace-na-projekty-mezinarodni-spoluprace-ve-vyzkumu-a-vyvoji-sit-irasme