"Expertní den s AI" v rámci projektu Jihočeský Digi Hub

úterý, 1. prosince 2020

IMG_9172
IMG_9158
IMG_9168
IMG_9161

Dne 27.11.2020 Jihočeský Digi Hub pořádal pro zájemce o technologii umělé inteligence (AI) den s experty.  

Akce se zúčastnili školitelé z různých odvětví tohoto nově rozvíjejícího se oboru. V dopolední části proběhl úvod do tématu: co je to umělá inteligence a kde se všude již s ní můžeme setkat. V odpolední části následovaly praktické ukázky rozpoznávání hlasu, rozpoznávání emocí z textu a hlasu, rozpoznávání jednotlivých objektů, ukázka využití umělé inteligence v lékařství při hledání nádorů z CT snímku a další. Odpolední část probíhala také za účasti pracovníků Jihočeské univerzity – Zemědělské fakulty, kteří se specializují ve svých projektech na problematiku využití umělé inteligence v různých oborech zemědělství.

Expertní den s AI pomohl posílit povědomí v o této rychle se rozvíjející technologii, ukázal její směrování a otevřel nové možnosti další spolupráce mezi Jihočeský vědeckotechnickým parkem,a.s a Jihočeskou univerzitou pod hlavičkou společné iniciativy Jihočeský Digi Hub.