Firma BCF nabízí možnost vyzkoušet si virtuální realitu pro zasídlené firmy!

pátek, 12. ledna 2018

n,jn

na tento měsíc leden 2018 má firma Holistic Management k dispozici pro testování velice zajímavou aplikaci ve virtuální realitě a rádi by k testování ZDARMA přizvali lidi ze zasídlených firem nebo dlaší zpřátelené osoby.

Pro projekt Virtual LAB testuje firma BCF aplikaci pro trénink veřejného vystupování. Je určen všem, kdo mají z veřejných prezentací strach. Nemá smysl, aby se testování účastnili lidé, kteří nemají problém s veřejným vystupováním!!!

Ve virtuálním prostředí si můžete vyzkoušet prezentování před různými druhy publika a následně dostat zpětnou vazbu na vaši práci s hlasem, očním kontaktem a jak často a na jak dlouho jste publikum zaujali. Navíc publikum vám bude klást otázky a v určitých chvílích bude reagovat na změnu vašeho přístupu. Jedná se o nácvik, tudíž je možné se kdykoliv vrátit a celou situaci zopakovat a změnit své chování. Díky využití principů fungování lidského mozku (NLP) tím dáváte svému nevědomí signál, že už jste obtížnou situaci s úspěchem zvládli a tudíž se výrazným způsobem snižuje míra strachu při reálném vystupování.

Co si můžete zkusit:

1. Publikum 

            - od 2 do 130 osob (od zasedačky po divdelní sál)

            - chování - přívětivé, ignorující, šeptání, šum, pípnutí sms, psaní na PC apod. - pozornost publika může upravovat trenér ovládájící zařízení podle toho, jak trénující pracuje s hlasem apod.

            - odpovědi na věcné nebo hloupé otázky - otázky budou připraveny předem 

2. Ruchy prostředí 

            - průjezd sanitky, štěkání psů - pozornost publika se vždy stočí k daným ruchům

3. Kombinace prezentace v ppt a psani ve VR na flipchart nebo whiteboard tabuli

 

Zpětná vazba od trenéra a systému:

1. nastavíte si průměrnou délku, jak dlouho chcete být na slidu prezentace - následně dostanete info, jak se vám daný cíl povedl naplnit

2. Oční kontakt - zda jste pravidelně navazovali oční kontakt s publikem, které části publika jste zanedbávali a na jakou dobu

3. Práce s hlasem

            - grafické znázornění rozdílů v hlasitosti (monotónní apod)

            - tónové rozpětí

            - používání vaší přirozené intonace a změn pro pozornost publika

            - místa a doba, kdy jste publiku zaujali, kdy dávalo pozor a kdy ne

 

Výstupy:

Celé vystoupení lze nahrát ve formě videa, kde vidíte, co se odehrává v prostoru VR, jak se hýbete a co říkáte

 

V tuto chvíli se jedná o nejvyspělejší technologii pro trénování veřejného vystupování ve virtuální realitě, která je k dispozici

 

Co musím udělat pro možnost vyzkoušení? 

 

1. Vyčlenit si cca 1 - 2 hodiny času

2. Kontaktovat : virtual.lab@holistic-management.cz 

3. Dohodnout si termín a co si chcete vyzkoušet (první termín termíny testů: 17.1. další po dohodě). Platí jen do 30.1.a počet účastníků je omezen!!!!

4. Přijít a zkoušet

5. Dát nám zpětnou vazbu - rozhovor a dotazník