Hornorakouské fórum budoucnosti

úterý, 7. března 2023

Hornorakouské fórum budoucnosti

Letošní Hornorakouské fórum budoucnosti se bude konat 28. a 29. března 2023 v Linci. Součástí bude také Workshop Cirkulární ekonomiky!

Evropský region Dunaj Vltava srdečně zve zájemce na další setkání ERDV Sítě cirkulární ekonomiky. Po napínavém online-zahájení v prosinci loňského roku se další workshop uskuteční prezenčně 28. března 2023 ve 12:00 hodin v Oberbank Forum v Linci.

Téma: #ESG (Environmental, Social, Governance) regulace
Workshop poskytne náhled do současných a budoucích předpisů a zákonů týkajících se udržitelnosti v podnicích a představí dopad nových předpisů na cirkulární ekonomiku. Kanceláře/partneři sítě EEN – Enterprise Europe Network v rámci ERDV budou informovat o svých službách zaměřených na včasnou přípravu pro požadavky, kterým budou muset malé a střední podniky čelit. Cílem je umožnit účastníkům, aby mohli nové poznatky uplatnit i ve svých podnicích. Zprostředkovatelé budou připraveni na nadcházející požadavky a mohou tak hrát ve svých regionech podpůrnou roli v diskutovaných tématech (viz program).

Účast na Hornorakouském fóru budoucnosti / Zukunftsforum 2023: dvojnásobný přínos vaší cesty do Lince
Po semináři jste zváni ke společné účasti na Hornorakouském fóru budoucnosti 2023. Fórum budoucnosti se dvěma konferenčními dny a večerními akcemi je hotspot hornorakouského i mezinárodního podnikatelského a výzkumného prostředí. Účastníci získají v paralelních sériích přednášek exkluzivní nahlédnutí do nejnovějšího vývoje v oblastech inovací, například v oblasti mobility, energetiky a práce. Příklady dobré praxe a doprovodná výstava vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností a nové nápady – ideální příležitost k navázání kontaktů s novými partnery z oblasti podnikání a výzkumu.

V případě Vašeho zájmu o účast vyplňte, prosím, registrační formulář a zašlete jej na adresu melanie.eggel@biz-up.at.

Hledají se vystavovatelé!
ERDV se představí na doprovodné výstavě Hornorakouského fóra budoucnosti/ OÖ Zukunftsforum 2023 a nabídne podnikům, výzkumným institucím a realizátorům projektů možnost prezentovat své výrobky, výsledky výzkumu a RDI-služby v kontextu cirkulární ekonomiky. Jste srdečně zváni, abyste na stolech ERDV informovali o svých kompetencích v oblasti cirkulární ekonomiky. Podle zásady „First Come First Serve“ budou zájemcům z regionů ERDV poskytnuta volná místa zdarma. V případě zájmu se prosím obraťte na melanie.eggel@biz-up.at.

V případě jakýchkoli dotazů je Vám tým ERDV společnosti Business Upper Austria k dispozici (melanie.eggel@biz-up.at, ingrid.linhart@biz-up.at, iris.reingruber@biz-up.at).