Infolist z kanceláře transferu technologií

pátek, 27. září 2019

jctt

Dorazilo k nám nové vydání infolistu Kanceláře transferu technologií.

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. Jejím posláním je pomoci překlenout mezeru mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou. Navazuje spolupráci mezi firmami a vědeckými týmy jednotlivých fakult Jihočeské univerzity, pomáhá komerčním i nekomerčním subjektům, přenáší znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe.

Prohlédněte si aktuální infolist z Kanceláře transferu technologií.