Jak být úspěšný při získávání povolení od stavebního úřadu

čtvrtek, 5. listopadu 2015

zasedaci mistnost

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Cílem semináře, který organizuje Agentura Bonus, je seznámit jeho účastníky, zejména z oblasti přípravy staveb a jejich projektování, s požadavky stavebního zákona na kvalitu obsahu dokumentů předkládaných žadateli na stavební úřad pro vedení jednotlivých druhů správních řízení. Na praktických příkladech a schématech bude objasněna aplikace konkrétních ustanovení technických požadavků na umisťování staveb do území, určování okruhu účastníků řízení, vypořádání jejich námitek a posuzování souladu s obsahy územních plánů. Rovněž bude podána informace o připravené velké novele stavebního zákona. Více informací v pozvánce.