Jihočeský kraj podpoří projekty komunitní energetiky

středa, 17. ledna 2024

Asistenční-vouchery-cover

Jihočeský kraj ve spolupráci s JVTP a.s. vypíše dotační program na podporu projektů komunitní energetiky.

O co se jedná?

Dotační program Asistenční vouchery Jihočeského kraje – Energetika poskytne finanční podporu subjektům v Jihočeském kraji, které připravují nebo plánují strategický projekt v oblasti energetiky. Cílem je systematicky podporovat budování absorpční kapacity v kraji a koordinovat přípravu projektových
záměrů.

Na co je podpora určena?

Podporu získáte prostřednictvím uděleného asistenčního voucheru, který pokryje náklady na přípravu projektového záměru. Vouchery je možné využít na:

 
  1. Dokončení projektového záměru do podoby žádosti o podporu a jeho podání do mezinárodního/ národního/regionálního dotačního programu. Podaná žádost o podporu musí splňovat alespoň podmínky formální správnosti a přijatelnosti konkrétního dotačního programu.

  2. Vypracování studie proveditelnosti projektu s potvrzením financování z jiných zdrojů.

Oprávnění žadatelé

Asistenční vouchery mohou využít subjekty se sídlem v Jihočeském kraji, včetně obcí, dobrovolných svazků obcí, školských právních osob, veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, spolků, ústavů a obchodních společností vlastněných veřejnými institucemi.

Forma a výše podpory

Celková alokace dotačního programu činí 10.000.000,- Kč.
• Minimální výše příspěvku je 100.000,- Kč.
• Maximální výše příspěvku je 1.000.000,- Kč.
• Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 15 %.
• Maximální podíl poskytovatele dotace je 85 %.
• Forma financování je ex-post.

Časový harmonogram a kontakt

Program je v přípravě s předpokládaným vyhlášením v dubnu 2024. Pro podrobnější informace o programu a dalším postupu kontaktujte našeho energetického konzultanta:

Michal Polanecký
energetický konzultant a RIS3 developer
T: 602 736 594, E: polanecky@jvtp.cz