K dnešnímu dni jsme zahájili příjem žádostí v novém programu "Služby JVTP - Podpora Trendů" (PoTr)

banner k PR textu

Jihočeský vědeckotechnický park zahajuje 15.2.2021 příjem žádostí o podporu poradenských služeb v rámci programu "Služby JVTP - Podpora Trendů" (PoTr).

Program je připravený pro malé a střední podnikatele a OSVČ z Jihočeského kraje, kteří mohou žádat o dotaci na poskytnutí odborných poradenských služeb v následujících oblastech:

  • strategické řízení a management inovací;
  • strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
  • ochrana a využití práv duševního vlastnictví;
  • validace podnikatelského modelu;
  • rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace;
  • obchodní a marketingové strategie;
  • poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe.

Výše podpory pro jednoho žadatele (jeden podnik) se pohybuje v rozmezí 50 000 - 250 000 Kč. Na celkovou podporu, která bude jihočeským podnikatelům poskytována v následujících dvou a půl letech, je alokováno více než 10 mil. Kč.

Na spolupráci s jihočeskými podnikateli je připraven tým zkušených poradců, které Vám představujeme na webových stránkách programu a kteří svými odbornými kompetencemi pokrývají všechny uvedené oblasti nabízených služeb. Expertní tým je možné při splnění stanovených pjodmínek dále rozšiřovat. Zájemci o zařazení do týmu poradců mohou svoji nabídku na spolupráci zasílat na adresu ekonom@jvtp.cz, doporučení na zapojení dalších expertních poradců může přicházet také ze strany podnikatelských subjektů.

Veškeré informace o novém programu jsou zveřejněny na webových stránkách www.inovoucher.cz, včetně výzvy pro podávání žádostí a online formuláře žádosti. Vyplnění žádosti je opravdu jednoduché, stačí popsat, s jakou změnou podnikatelé potřebují poradit, jaké výstupy očekávají, a žádost odeslat. Následujícím krokem je bezplatná konzultace s expertním poradcem / týmem poradců pro danou problematiku, ze které vzejde specifikace nabídky poskytnutí služby pro potřeby konkrétního podnikatelského subjektu.

Všeobecným smyslem projektu je podořit regionální podnikatele cenovým zvýhodněním odborných poradenských služeb, které pomohou zintenzivnit jejich inovační aktivity a připravit je na příležitosti, které s sebou přináší nové technologické trendy, digitalizace a Průmysl 4.0. Podporu pro jihočeské podnikatele poskytuje Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. díky projektu s názvem Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr), který je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Služby infrastruktury.