Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity a její činnosti v komerční sféře

pátek, 30. října 2020

logo_jctt5

Kanceláři transferu technologií na Jihočeské univerzitě se i v době koronavirové krize daří navazovat spolupráci s firmami a participovat na společných projektech stejně jako propojovat se na další obchodní partnery nebo přímo uzavírat smluvní závazky.

Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce s firmou dataPartner, kdy se na konci května letošního roku konalo setkání se zástupci firmy. Jednalo se o vzájemné představení činností obou subjektů a zahájení efektivní spolupráce na základě uzavřené licenční smlouvy v minulosti. Hlavním předmětem schůzky bylo řešení situace ohledně software bioWES , který slouží pro správu a management experimentálních dat a metadat, na podporu experimentální práce. Umožňuje snadný návrh protokolu, řídí pořizování dat a jejich zpracování až po sdílení a vizualizaci. Je využitelný v rámci laboratoře i výzkumného projektu.  Na základě této začínající spolupráce je aktuálně již nabízen tento software, prostřednictvím kontaktů Kanceláře transferu technologií, také  v zahraničních databázích IPI Singapore www.ipi-singapore.org  a Asia IP Exchange www.hktd.org.  

Úspěšnou a trvající spoluprací je spolupráce s firmou GLOBAL TS a.s. Kancelář transferu technologií započala jednání o hlubší spolupráci prostřednictvím předchozí komunikace a spolupráce s firmou OXO Tea.  V  březnu došlo k setkání se zástupci vědecké sféry Ekonomické, Zemědělské a Přírodovědecké fakulty, na jednáních  byly diskutovány možnosti a potřeby, ve kterých by obecně Jihočeská univerzita mohla být nápomocna v dalším vývoji.  Ve vzájemné spolupráci byl podán společný projekt se Zemědělskou fakultou JU v rámci 3. veřejné soutěže TAČR TREND, podprogram „Technologičtí lídři“. Jedná se o Projekt výzkum a vývoj směsí kuliček na bázi alginátu a technických řešení pro jejich hodnocení. V případě podpory bude projekt  zahájený od ledna 2021 na celkovou dobu trvání 3 let. Cílem projektu je komplexní výzkum a vývoj zcela inovativních směsí kuliček na bázi alginátu, které budou plněny směsí různých druhů alginátů s rozdílnou reaktivitou. Díky realizaci projektu bude vyvinuto jak složení a postup výroby těchto kuliček, tak také budou vyrobeny i jejich prototypy. Dále pak byl za asistence KTT JU podán Jihočeský podnikatelský voucher v rámci otevřené výzvy vyhlášenou Jihočeským vědeckotechnickým parkem, který Jihočeské podnikatelské vouchery administruje.

Podmínky uzavření smlouvy byly vyjednávány s firmou Agrosoft Tábor s.r.o. Předmětem bylo uplatnění patentu Zemědělské fakulty s názvem Způsob řízení chovných podmínek uvnitř stáje, registrační číslo 306413. Firma o patent projevila zájem, byly diskutovány možné formy komercializace a závěrem jednání bylo uzavření kupní smlouvy.

Novinkou v rámci stávající uzavřené licenční smlouvy s firmou CESKYKAVIAR.cz s.r.o. na kosmetiku s výtažkem z pravého jeseteřího kaviáru, který je navíc získáván sturgeon friendly technikou (neinvazivní), je rozšíření prodeje výrobků do sítě lékáren dr. Max. Jedná se o průlomovou záležitost, jelikož do této doby byl prodej veden převážně po on-line linii. V případě nabídky v lékárnách dr. Max byla kosmetika uvedena v polovině srpna 2020 a jedná se o balíčky kosmetiky složených z denního a nočního krému a pleťových masek. Tato maska je zároveň první suchou nano maskou na světě a byla uvedena na trh na podzim 2019. Tato licence je jednou z nejefektivnějších, kterou má Jihočeská univerzita uzavřenou. Rozšiřování prodeje je dalším pozitivním krokem ke stále se dobře rozvíjející spolupráci. Zároveň v této souvislosti se Kancelář transferu technologií průběžně snaží zajišťovat P.R. Aktuálně vyšel článek na Slovensku v Bulletinu Transfer technologií.

Pro účely podání přihlášky Ochranné známky na značku svých nápojů se na KTT JU obrátila firma z Ostravy. Po bezproblémové e-mailové komunikaci byla během bezmála jednoho měsíce přihláška podána a navázána tak velmi dobrá vzájemná spolupráce.

Unikátní software pro evidenci případů průmyslově právní ochrany z napříč celé Jihočeské univerzity, kterým KTT JU disponuje, se na základě nabídky zalíbil firmě zabývající se vývojem osvětlení pro automobilový průmysl Varroc Lighting Systems. Funkcionality systému byly zástupcům firmy představeny v rámci on-line schůzky. Úpravy a případné rozšíření pro potřeby této firmy jsou předmětem dalších jednání.

Dále se Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity z podstaty své činnosti snaží propojit výsledky vědy a výzkumu s podnikatelskou sférou a to jak v rámci České republiky, tak v zahraničí díky zařazení technologií do databází a projektů, které jsou zaměřené na propojování výsledků VaV. V rámci České republiky se jedná nově od letošního léta  o prezentaci nejzajímavějších výsledků VaV konkrétně v rámci  projektové databáze Transfera.cz a projektu, iniciovaného obecně prospěšným projektem Česká hlava,  s názvem Konektor. Ze zahraničních databází pak zmíníme IPI Singapore, Hong-Kong Transfer Database a přes získaný kontakt v rámci dobré spolupráce CzechTrade byl výběr technologií zaslán aktuálně  k širší nabídce i do Ázerbájdžánu.