Konzultační dny v krajských městech

středa, 26. července 2017

Od října 2017 budou probíhat konzultační dny odboru Podpory projektů Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Pardubického a Královehradeckého kraje.

Konzultace budou určeny oprávněným žadatelům, zájemcům o dotaci z OPZ.  Cílem je poskytnout zájemcům informace o plánovaných/vyhlášených výzvách, případně individuálně konzultovat projektové možnosti, záměry či nápady v jejich lokalitě, a to v rámci osobního jednání, bez nutnosti kvůli informacím cestovat.

Projektoví manažeři vyjdou zájemcům o konzultace maximálně vstříc, konkrétní téma a struktura konzultace budou přizpůsobeny jednotlivým konzultujícím, kteří se budou předem registrovat prostřednictvím www.esfcr.cz. Podrobné informace, včetně postupu přihlašování, budou zveřejněny začátkem měsíce září (https://www.esfcr.cz/).

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/konzultacni-dny-v-krajskych-mestech/normal