Laureát ocenění Česká hlava 2020, dr. Jiří Kratochvíl, PřF JU

středa, 9. prosince 2020

1000x1000-1604047837-logo-jctt5

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

Projekt vznikl před 19 lety s cílem vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž. Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.  Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. 

Cenu dokotrandů za technické vědy, za Vývoj nanomateriálů pro využití v biomedicíně získal vědecký pracovník Jihočeské univerzity, z Ústavu fyziky Přírodovědecké fakulty, pan RNDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Záznam ze slavnostního předávání cen k dispozici zde (ve 20min 30 sec). Práce na tomto výzkumu probíhají mimo jiné i díky projektu TAČR GAMA, který získala Kancelář transferu technologií JU v roce 2019 a v rámci tzv. "Covid" výzvy byl dílčí projekt pana dr. Kratochvíla úspěšný a je v rámci tohoto projektu realizován.