Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v JVTP

čtvrtek, 4. června 2015

řečníci
účastníci konference
předávání diplomů
prezentace firmy B64
občerstvení
skupinové foto
druhý den pokračoval přednáškami v hotelu Savoy

Ve dnech 4. a 5. června se v Českých Budějovicích uskutečnila porada ředitelů vědeckotechnických parků.

Ve dnech 4. a 5. června se v Jihočeském vědeckotechnickém parku na adrese Lipová 9 a v hotelu Savoy uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků s tímto programem. Akci pořádala Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. a Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. Zápis z porady a další fotografie naleznete na webu SVTP.