MŠMT připravuje nový program

pondělí, 25. ledna 2016

Program Inter-Excelence by měl koncem roku 2016 nahradit několik stávajících programů podpory mezinárodní výzkumné spolupráce.

MŠMT připravuje nový program „Inter-Excelence  -  Program  podpory mezinárodní spolupráce  VaV“ s plánovanou dobou trvání 2016-2024. Program by měl nahradit stávající nástroje COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, INGO II a KONTAKT II. Předběžný záměr programu byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Záměr programu je zveřejněn na webových stránkách MŠMT. Dne 29. ledna proběhla otevřená odborná diskuse, která posunula přípravu programu o další krok.