Národní cena ČR za kvalitu v rodinném podnikání

pondělí, 27. července 2020

450x300-1570110536-entertransfer-460x280-acf-cropped

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Rada kvality ČR vyhlašují Národní cenu ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Posláním tohoto ocenění je zviditelnění úspěšnosti českých rodinných podniků a ocenění jejich kvality v oblasti manažerské, ekonomicko-finanční a administrativně-psychologicko-právní prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rodinné podniky tak získají objektivní pohled na úroveň kvality svého podnikání a zejména ty oceněné se stanou dobrým příkladem pro ostatní rodinné podniky. Prostřednictvím Národní ceny za kvalitu rodinného podnikání bude možné podpořit společenské povědomí o významu této formy podnikání, zvýšit prestiž rodinných podniků v očích široké veřejnosti, apelovat na atributy hodnot a podnikatelské etiky, podpořit sebevědomí nastupující generace při jejich cestě k budování konkurenceschopných rodinných podniků.

Soutěž není omezena velikostí rodinného podniku, kritéria jsou adaptována podle jeho velikosti. 

Více informací o rodinném podnikání najdete na oficiálním portálu České republiky o společenské odpovědnosti

Také Jihočeský vědeckotechnick park se zabývá tématem rodinného podnikání v ČR, a to v rámci mezinárodního projektu ENTER-transfer. Souhrnné informace o projektu a odkazy na jeho hlavní výstupy najdete na webové stránce projektu