Nástroj SIP-SME: Bezplatná možnost testování připravenosti vaší firmy pro inovace

čtvrtek, 6. února 2020

450x300-1574430155-interreg-rakousko-ceska-republika-cymk (2)

Přeshraniční česko-rakouský projekt Služby pro inovační procesy v malých a středních firmách (SIP-SME) dosáhl svého cíle a můžete si zdarma otestovat inovační připravenost vaší firmy!

Projekt je financovaný z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika a jeho hlavním cílem je metodická podpora pro management inovačních procesů v MSP, která by pomáhala využívat inovační impulzy na obou stranách hranice. Výhodou nástroje SIP je především úspora času a včasné odhalení případných rizik před samotnou realizací projektu. Manažeři si budou moci ve formě sebehodnotícího dotazníku navolit oblasti zdrojů nezbytných k provedení zamýšlené inovace a nástroj vyhodnotí připravenost jejich podniku.

Vývoji nástroje předcházela obsáhlá rešerše literatury a analýza stavu inovačního prostředí v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku, aby bylo zajištěno, že budou reflektovány specifické regionální podmínky. Výsledkem byl prvotní návrh otázek, který byl před samotným testováním ve firmách předložen externím odborníkům. Na základě jejich připomínek byly některé části dotazníku upraveny. Po testování ve vybraných MSP byla provedena finální úprava, která spočívala ve srozumitelnosti a relevanci jednotlivých částí nástroje. Celý nástroj funguje jako webová aplikace s možností využití na platformách Windows a MacOS.

Bezplatnou možnost testování připravenosti vaší firmy pro inovace můžete vyzkoušet zde.