NÁSTUPNICTVÍ - setkání s firmami

čtvrtek, 31. května 2018

DSC_0834

Dne 28. 5. 2018 se v Jihočeském vědeckotechnickém parku, a.s. uskutečnilo Setkání s firmami a stakeholdery v rámci projektu ENTER-transfer, které organizovala Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické ve spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s.

logo enter-transfer

 
Žadatel projektu:
Ekonomická univerzita v Bratislavě
Partner projektu:
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Vedoucí partner:
Ekonomická univerzita v Bratislavě
Doba realizace projektu:
1.6.2017 – 31.5.2020
Rozpočet projektu: 2 033 162 €
Spolufinancování ERDF: 1 704 331 €

První část setkání byla věnována tématu Jak motivovat mladé nástupce, aby převzali podnik.  

Do diskuze se zapojili všichni přítomní, včetně nástupců. Část proběhla pod vedením Leoše Kubíčka u firmy BCF s.r.o., který je expertem v této oblasti a členem týmu ENTER-transfer a který nástupce i vlastníky provedl následujícími tématy:

V druhé části setkání byl doc. Pavlem Štrachem představen návrh modelu firemního nástupnictví ve střední Evropě, který byl sestaven za účelem pomoci rodinným firmám zorientovat se ve složité otázce předání podniku. Návrh modelu byl v následné diskuzi zástupců firem kladně přijat a obohacen konkrétními zkušenostmi z firemní praxe.

Tato akce proběhla v rámci projektu ENTER-Transfer, která je finančně podpořen z programu Interreg Central Europe v prioritní ose Innovation and knowledge development.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zástupcům rodinných firem, kteří se setkání zúčastnili a podělili se s námi o jejich zkušenosti a postřehy.

vizualizace

enter-transfer logo