NAVRHNI PROJEKT: NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE PRO STUDENTY SŠ

pátek, 8. září 2017

banner-web

Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje pro středoškolské studenty soutěž „Navrhni projekt“. Cílem soutěže je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů.

 Až pětičlenné týmy mohou přihlásit svůj projekt do 31. ledna 2018 a vyhrát pro celý svůj tým notebooky, kamery či jiné atraktivní ceny. Cena nemine ani učitele, který se se svými studenty do soutěže zapojí.

„Soutěž ‚Navrhni projekt‘ pořádáme již pošesté. Je to koncept, který se nám osvědčil – nejenom, že se studenti seznámí s fungováním dotací z evropských fondů, ale také začnou aktivně přemýšlet o tom, jak mohou zlepšit své okolí. Kvalita projektů rok od roku stoupá a soutěž má dopad i v reálném životě. Na základě soutěžních projektů vznikl například relaxační park pro seniory nebo aplikace, která turistům pomáhá poznat Národní park Šumava,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.

MMR vydalo k soutěži příručku, která studenty provede celým procesem přípravy žádosti o dotaci, od prvotního návrhu přes stanovení rozpočtu až po analýzu rizik. Ta je spolu s dalšími informacemi k dispozici na stránkách soutěže www.navrhniprojekt.cz   nebo v regionálních Eurocentrech. Aktuality týkající se soutěže mohou studenti získat také na facebookových stránkách „Soutěžte s fondy EU“ (www.facebook.com/souteztesfondyeu/ ). Propagaci na jednotlivých středních školách ve svém regionu zajistí pracovníci Eurocenter    .
 
Soutěž probíhá od 1. září 2017 do 19. dubna 2018, projekt je nutné odevzdat do konce ledna 2018. Projekty, které budou následně vybrány pracovníky Eurocenter, postoupí do regionálního kola soutěže. V něm dostanou studenti první možnost prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Pokud  postoupí, budou ho moci na základě připomínek a doporučení komise ještě zdokonalit před celostátním kolem, které proběhne 19. dubna 2018 v Praze.
 

Více informací: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Navrhni-projekt-novy-rocnik-souteze-pro-studenty-SS-prinasi-vitane-zm

http://www.navrhniprojekt.cz