Nový dotační program Ministerstva zemědělství vyhlašuje výzvu

úterý, 2. srpna 2016

Program ZEMĚ je připraven na období 2016 až 2025 a počítá s vyhlášením šesti veřejných soutěží.

Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví. Program podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, které spadají do jedné z devíti klíčových oblastí: Půda, Voda, Biodiverzita, Lesnictví a navazující odvětví, Rostlinná produkce a rostlinolékařství, Živočišná produkce a veterinární medicína, Produkce potravin, Zemědělská technika a Bioekonomie.

Plné znění programu je dostupné na webových stránkách agentury NAZV.

První veřejná soutěž již byla vyhlášena a bude možné až do 16. září podávat návrhy projektů. Veškerá dokumentace je dostupná zde.