Panelové diskuze k tématu virtuální a rozšířená realita

čtvrtek, 24. června 2021

IMG_5986
IMG_3407
IMG_5952
IMG_5991
IMG_5923
IMG_5895
Logo_VR_eduNet

V Jihočeském vědeckotechnickém parku proběhla v tomto týdnu zajímavá událost - soubor několika panelových diskuzí k tématu virtuální a rozšířená realita.

Program úterního odpoledne byl rozdělený do několika bloků. Úvodní blok byl věnován představení přeshraničního projektu VReduNet (Virtual Reality for Education Network), jehož realizaci zahájil Jihočeský vědeckotechnický park v lednu letošního roku. Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání, budování vztahů a vytvoření funkční přeshraniční sítě spolupracujících subjektů zabývající se tématem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému tyto nové technologie absorbovat do svých vzdělávacích programů k zajištění potřebných kompetencí současných i budoucích zaměstnanců. Realizací projektu dochází k propojování vysoce specializovaných expertních týmů ve vývoji programů virtuální a rozšířené reality (VR / AR) s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání. Oba články jsou poté napojovány na organizace inovační infrastruktury a prostřednictvím nich především na malé a střední podniky v zapojených příhraničních regionech (Jihočeský kraj, Vysočina, Horní Rakousko). Jihočeský vědeckotechnický park z uvedených důvodů přizval ke spolupráci Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Českých Budějovicicíh (ZVaS), školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Vysočina Education, technologický startup Virtual Lab s.r.o., rakouský Business Upper Austria (Biz-Up) a inovativní vzdělávací skupinu se sídlem v Linzi Education Group. Zástupci všech zapojených organizací byli na společném setkání přítomni, ať už osobně v prostorách JVTP nebo v případě rakouských partnerů online formou. 

První tematický blok byl věnován tématu zdravotnictví a sociální práce, pozvání do panelu přijal Leoš Kubíček se společnosti Virtual Lab s.r.o. s balíčkem služeb Senior Pack, František Dolák ze Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity a Barbora Sedláčková ze Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích. 

Účastníci druhého bloku se zabývali tématem využití virtuální reality v průmyslu a ve výrobě. Panelové diskuze se zúčastnili Miroslav Candra ze Střední průmyslové školy Tábor, Jakub Medek ze společnosti BRIKLIS s.r.o., Lukáš Mikl ze společnosti S.O.S. Difak s.r.o. a Andrej Braguca ze společnosti Virtual Lab s.r.o.

Třetí blok byl zaměřený na téma cestovní ruch a volný čas a možnosti jeho doplnění virtuální a rozšířenou realitou. Pozvánku k panelové diskuzi tentokrát přijali Ondřej Chromý ze společnosti Holistic managment s.r.o., Miroslav Chocholáček ze společnosti Tigmont s.r.o. a Jan Heřta, ředitel Všeobecného a sportovního gymnázia Vimperk.

Celým odpolednem nabitým virtuální a rozšířenou realitou a možnostmi jejího využití napříč odvětvími mile provázela Mirka Čejková a ze vzájemné diskuze vystupujících a aktivní účasti publika je už nyní zřejmé, že tato technologie přináší řadu nových možností a příležitostí, neboť učí prožitkem, zrychluje proces osvojování informací a dovedností, efektivně prohlubuje znalosti, vtahuje do informačních a rozhodovacích procesů, zvyšuje zapamatovatelnost, podporuje představivost. Těšíme se, že díky projektu VReduNet budeme ve spolupráci s našimi partnery moci nalézat další a další možnosti této technologie, otevírat dveře, bořit bariéry a efektivně a zodpovědně implementovat virtuální a rozšířenou realitu do institucionální sféry a prostředí malých a středních firem v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Horním Rakousku.